Bi - og Sommerfugleblomster

Nødhjælp til bestøvere

I Danmark har vi samlet set mistet omkring 80 arter af bi- og Sommerfugle siden 1974.  En af årsagerne til denne tilbagegang er et landskab præget af ens opdyrkede marker med de samme kornsorter og raps. Ukrudt sprøjtes væk. Vores haver kan være et fristed for bestøvere, hvis vi gør en lille indsats. Så bestøvervenlige blomster og vær med til at gøre en lille forskel. Plant flere forskellige arter så fødeudvalget bliver bredt.

Bi - og Sommerfugleblomster

Bierne og blomsterne 

Biernes verden er magisk

Samspillet mellem blomsterne og bierne er en verden for sig. En stor del af vores 300.000 plantearter vi kender bestøves af bier og andre bedøvende insekter. Bier og blomster er gensidigt afhænge af hinanden. Nogle blomster er selvbestøvende og kan i princippet klare sig uden bier, men usmart i længden. Selvbestøvning er ikke vejen til evolution og artens udvikling. Derfor er bierne fuldstændig unikke. Bier flyver nemlig fra blomst til blomst og foretrækker ofte samme type blomst igen og igen. Med sig tager bien blomstens pollen, fyldt af arveanlæg, og på den måde blandes generne og arten udvikles, tilpasses og bliver stærkere. Intet er tilfældigt i blomsterne og biernes samspil. Blomsterne tiltrækker bierne på lang afstand og blomsterne bruger alle tænkelige tricks.

De blå og gule blomster

De bivenlige blomsterfrø er udvalgt af helt særlige grunde. Blomster af bivenlige frø kan noget helt specielt. Visuelle effekter bruges nemlig til at lokke bestøvende insekter til. Bierne har et godt farvesyn og det ved blomsterne udmærket. Bier ser særligt blå og gule farver. Det er netop derfor, at du i listen over bivenlige blomster ser rigtig mange blå, violette og gule blomstertyper. Med duft lokkes bien også frem til blomsterne.  Bivenlige blomster udskiller en sødlig, men ikke særlig kraftig duft. 

Den enkelte blomst

Bestøvervenlige er aldrig fyldte, dobbelte blomster, men altid enkelt blomstrende. I enkelt blomstrende blomstertyper er der gode landingsforhold. Bestøveren kan finde rundt i blomsten fordi den er overskuelig. Bestøverens snabellængde og blomstens “design” skal også passe til hinanden. I meget forædlede blomster kan bier- og sommerfugle ofte ikke nå ned til blomsterbunden, hvor den næringsrige nektar befinder sig. Derfor er det vigtigt at vælge blomsterfrø til bier- og sommerfugle. 

Sommerfugle er anderledes

Dette i modsætning til sommerfuglevenlige blomster, hvis duft oftest er langt kraftigere. Honningbierne kan opfange dufte, der er 10-100 svagere end de dufte mennesker kan opfatte. I øvrigt dufter bierne med deres antenner.