Covercropdyrkning

Hvad er covercrop?

Måske du ikke kender ordet ’Covercrops’ på dansk har vi flere navne; miljøplanter, dækafgrøde, grøngødning og meget andet. Begrebet covercrop har sin oprindelse i landbruget, men principperne kan nemt overføres til vores haver, køkkenhaver og højbede.

Grundtanken er, at vi bør se vores jord som en levende organisme, som skal passes på, ligesom planterne der gror i den. Vi skal  forsøge at bruge planter strategisk så de arbejder for os og mindsker vores arbejde med jordhåndtering, lugning og andet tidskrævende. 

Den sunde jord

 

Èn af grundtankerne med covercrops er at bar jord ikke er en sund og naturlig jord.

I princippet er covercrops dækplanter, som plantes til at dække jorden. Der er ikke nødvenligvis fokus blomstring eller høst. Dækafgrøder forbedrer jordstrukturen, jordfrugtbarhed, jordkvalitet, vandindholdet, nedsætter ukrudt, kontrollerer skadedyr, sygdomme, giver biologisk mangfoldighed, skaber mikrobiologisk balance og understøtter dyrelivet. Det er altså fokus på hele økosystemet.

Covercrops er din hjælper

Du lader covercrops arbejde for dig. Flere covercrops har et rodnet som kommer dybt ned i jordlagene og via rødder henter næringsstoffer op til dine nytteafgrøder.

Andre typer af covercrops er kvælstoffikserende og kan opsamle kvælstof for det omgivende miljø og berige jorden. På den måde skal du gøde mindre.

Flere covercrops er bivenlige og hjælper med bestøvning sidst på efteråret og i foråret. Du kan også bruge covercrops strategisk så de virker ukrudtshæmmende. Hvilket nedsætter dit praktiske arbejde til et minimum.

Covercrops hjælper din jord med at blive mere modstandsdygtigheden over for ekstreme vejrforhold fx ekstrem tørke og voldsomme regnperioder.  I tørkeperioder holdes fugtigheden længere i jorden. I voldsom regn er der bedre dræning og næringsstofferne udvaskes ikke til grundvandet men holdes i jorden. Samtidig holdes mikro- og makroliv stabilt. Se vores sortiment af covercrops.

Hvornår skal jeg så?

Du kan så covercrops fra det tidlige forår, på bar jord eller igen om efteråret.  I det danske klima er det mest oplagt at så covercrop i det tidlige efterår så snart du har det mindste område med bar jord. Alle covercrops spirer, etablerer og udvikler sig hurtig. Du kan så fra august til et stykke ind i oktober. Nogle covercrops kan ikke tåle frost, men vil dø. Dette har dog ingen betydning. Rodnettet arbejder for dig og din jord gennem hele vinteren. Andre covercrops står stedsegrønne hele vinteren.

Jeg skal dyrke andet

Efter en periode med covercrop skal du dyrke noget andet på din jord. Det gøres på denne måde. 

  • Høst din covercrop, men lad rødderne bliver i jorden.
  • Læg 5 cm ny muld oven på de nyslåede covercrop og så dine frø.
  • Eller læg ukrudsdug over hele området fra marts/april.
  • Fjern ukrudsdugen i maj og så herefter dine nytteplanter.
  • Grav mindst muligt i jorden.

Et mix er bedst

Du gør det bedste for din jord ved at mixe forskellige typer af covercrops på samme sted. En diversitet af planter skaber et langt mere varieret makro- og mikroliv i jorden. Stor diversitet i jorden forebygger sygdomme og giver jorden en god næringsstofbuffer til gavn for dine planter.

Det gode råd

Lad være med at så hele køkkenhaven til med covercrops i efteråret. Start med et lille sted i haven med covercrops og se om det fungerer for dig. Start fx om med en enkelt palleramme eller 1 kvm i din køkkenhave.  Se vores udvalg af covercrop.

 

Skrevet af Michael og Christine