Praktik hos Spirekassen

Virksomhedspraktik hos os

 

Lyt til os

 

Praktik til borgere i Faxe Kommune

Vi tilbyder virksomhedspraktik til borgere i Faxe kommune. Vores praktikophold er som udgangspunkt 13 uger.

Vores faglighed – hvad kan vi tilbyde?


Spirekassen består af flere fagligheder idet vi både har en socialrådgiver, hvis erfaringsmæssige baggrund er myndighedsområdet indenfor voksen handicap og psykiatri, og en sygeplejerske som kan gennemgå borgerens somatiske udfordringer samt støtte op om evt. behandlingsplan fra egen læge eller speciallæge herunder medicinering, medicindosering og injektioner. Vores sygeplejerske har erfaring fra hjemmesygeplejen, psykiatrien og almen praktiserende læge.
Med vores kombinerede fagligheder besidder vi en bred erfaringsflade hvor vi arbejder tværfagligt ud fra en helhedsorienteret og anerkendende tilgang hvor det hele menneske er centrum og omdrejningspunkt, men hvor også empowerment og recovery spiller en stor rolle i det daglige arbejde. Det kan siges med få ord; Vi har alt der skal til under ét tag!

Borgere i praktikforløb i Spirekassen er tilknyttet vores socialrådgiver som har stor erfaring med relations dannelse, borgersamtaler, udarbejdelse af borgerbeskrivelser, VUM, indstillinger, status mv.

 Vores tilgang  


Mennesker, der har gennemlevet psykiske eller fysiske udfordringer samt ulykker og er kommet sig igen, ser vi som en unik ressource og inspiration for andre. Da Spirekassens medarbejdere alle er fleksjobansatte benytter vi aktivt Peer 2 Peer konceptet i hverdagen.

Forskning og evidens peger tydeligt i retning af at mennesker, der har gennemlevet psykiske vanskeligheder og som har været igennem et recovery forløb, kan udgøre en unik ressource i indsatsen over for andre mennesker i tilsvarende eller sammenlignelige situationer. Af netop den grund udgør vores flexjobansatte også en vigtig del af hele processen for borgere i praktik hos os som skal afklares ift. arbejdsevne og kompetencer. Alle modtages, hos os, med en forståelse og accept hvilket skaber grobund for et ærligt og ligesindet fælles miljø hvor troen på den enkeltes kvaliteter og værdi prioriteres og styrkes.
Vi mener endvidere, at Peer 2 Peer konceptet er effektivt i forbindelse med fysiske udfordringer og mestring af ny og anden livssituationen fx med kroniske smerter og funktionsnedsættelse i større eller mindre grad.
Vi arbejder derfor bevidst med konceptet i hverdagen fordi vi ser det som et vigtigt element og redskab til at styrke den enkelte borgers trivsel, sundhed, sundhedsadfærd, håndtering af evt. kronisk sygdom og sociale relationer samt engagement.

 

Vores erfaring med praktikanter


Vi har i hele virksomhedens levetid budt praktikanter velkommen hos os. Det har overvejende været sygemeldte borgere og borgere i ressource- eller jobafklaringsforløb. Vi arbejder derfor tæt sammen med Faxe kommune. Målet er at få afklaret borgere bedst og hurtigst muligt uden, at der bliver gået på kompromis med kvaliteten af det faglige arbejde.

 


Vores erfaring – vores styrke

Vi har en bred faglighed, erfaring og berøringsflade med mennesker som af den ene eller anden årsag er udsatte eller sårbare og som alle har gennemgået indgribende forandringer i deres liv. Dette er bl.a.

 • Borgere med autisme spektrum forstyrrelser
 • Borgere med stress, angst og depressive udfordringer
 • Borgere med kroniske smerteproblematikker
 • Borgere med misbrug
 • Borgere med funktionsnedsættelser og skånebehovVi ser det som vores ansvar at hjælpe borgeren til at se muligheder for et arbejdsliv. Det kan være svært i en livsfase, hvor borgeren måske selv har mistet troen på og håbet om et arbejdsliv efter en livskrise.

Det er vigtigt at huske på at uanset den enkelte borgers udfordringer så har alle mennesker en værdi og et ønske om at have betydning og være af betydning. Alle har noget som de kan tilbyde i større eller mindre grad, 

Arbejdsopgaver i Spirekassen


Vi kan tilbyde en bred vifte af arbejdsopgaver fuldstændig tilpasset den enkelte borgers behov herunder også særlige skånehensyn. Vores grundlæggende tilgang er at starte med en succes oplevelse, og en følelse af mestring, for at kunne bygge videre.DET PRAKTISKE

 • Vi har åbent alle hverdage fra 8 til 16
 • Der går ingen offentlig transport til Orup
 • Vi har hunde, katte og kanin på gården
 • Praktikanten vil møde vores kæledyr dagligt
 • Praktikker formidles gennem Faxe Kommune
 • Kontakt vores socialrådgiver på mail
 • Ring til os på 31715467

Vores socialrågiver kan du kontakte:

Tirsdag, onsdag og torsdag mellem 9 til 12