Plantesundhed

Hos Spirekassen ønsker vi at holde fagligheden højt når det gælder plantesundhed. Derfor har vi tydelig sporbarhed på alle vores knolde, løg og frø.

Hvad er et plantepas?

Spirekassen er autoriserede plantepas udstedere.

"Det er en officiel mærkeseddel, som viser, at planterne og planteprodukterne er underlagt officiel kontrol på produktionsstedet og fundet frie for EU-karantæneskadegørere og overholder tolerancerne for regulerede ikke-karantæneskadegørere for de pågældende kategorier af planter"

Kilde: Landbrugsstyrelsen.

Alle vores løg og knolde følges af det lovpligtige plantepas. Når vi modtager løg og knolde fra vores producenter så gennemgår en fagperson med en grøn uddannelse produkterne for at sikre sig, at de er fri for sygdomme. Herefter udstedes plantepasset.

Plantepasset indeholder sporingsnummer så man til en hver tid, kan finde frem til, hvor løget eller knolden er produceret og et evt. sygdomsudbrud kan stoppes.

Alle vores frø kan spores

Spirekassen hjemmehøster ikke frø, men opkøber alle frø fra godkendte producenter i EU. Vores økologiske frø er under fast kontrol fra Landbrugsstyrelsen med årlige tilsynsbesøg. Her kontrolleres blandet andet om frøene er forsynet med et sporingsnummer.

Selvom samme regelsæt om sporbarhed ikke gælder for konventionelle frø opholder vi den samme standart som hos de økologiske frø. 

Den private forbruger mangler beskyttelse

Det undrer os meget at den private forbruger i EU ikke er beskyttet bedre end de er i dag. Salg af konventionelle frø til private forbrugere kommer ikke med et krav om sporbarhed. Fx hvis du køber frø i en dansk webshop. Ligesom det forsat er lovligt for en privat at hjemmehøste fx tomatfrø og videresælge dem på fx Facebook.

Hos Spirekassen synes vi det er stærkt problematisk fordi frøbårende kan sprede sig uhindret og uden sporingsnummer vil en smitte kilde ikke kunne opspores.

Læs mere om sporbarhed og plantepas