Lav en blomstereng

Etablering af en vildblomstereng i et område af haven. En stor gave til bestøvende insekter og til biodiversiteten i det hele taget.  Mange har spurgt efter en god vejledning til etablering.

Vilde blomster og blomstermix skal ikke forspires, men sås direkte på voksestedet.


Inden såning

Start med at fjerne alt eksisterende ukrudt og andet materiale på jordstykket. Hvis området har været tilgroet med ukrudt i flere år, er det vigtigt at reducere antallet af ukrudtsfrø i jorden. Dette kan gøres med systematisk lugning eller overdække området (hvis det er for stort til lugning) med sort ukrudtsdug i et halvt års tid.

Vilde blomster foretrækker en mager jord eller det vi kalder en næringsfattig jord med et lavt indhold næringsstoffer. Fjern eventuel topjord af god kvalitet, hvis det er praktisk muligt. Tilfør aldrig næringsberiget plantemuld eller jordforbedrings muld. Jorden skal være så rå og naturlig som muligt.

 

Når ukrudtet er fjernet, skal du forberede jorden til såning af dine vilde blomsterfrø. Jorden skal nu røres og bearbejdes mindst muligt. Yderligere bearbejdning vil nemlig bringe flere ukrudtsfrø til overfladen, som kan spire.

Såning

Vælg en blanding af vilde blomsterfrø, der passer til dine jordbundsforhold. Hvis du er usikker, skal du tænke på, hvordan din jord er i vækstperioden fra marts – oktober. Tænk over, hvor mange times sollys, jordstykket har i sommerperioden. Hvor våd eller tør den er.

Såtiden kan være når som helst i perioden fra midt april til midt september. Det ideelle tidspunkt er det køligere forår og efterårsmåneder - undgå de varme sommermåneder. Hvis du sår sent, skal du ikke forvente blomstring samme år.

 

Se bag på posen du har købt, hvor mange gram frø der skal bruges pr kvadratmeter. Det er smart at blande frø til én kvadratmeter sammen med et bæger med tørt sand. Dette vil hjælpe med at fordele frøene jævnt over et større område.

Hvis der er græsser i dit blomstermix vil de spirer inden for 7-10 dage. Andre vilde blomster kan variere i spiringsdage afhængigt af art og temperatur. Nogle kan kun tage et par uger, mens andre kan tage flere måneder.

Flerårige vilde blomsterarter vil etablere sig i løbet af det første år og blomstre i løbet af det andet år.

Hvis du gerne vil etablere en vild blomstereng, der blomstrer i det samme år skal du vælge et blomstermix med både 1-årige og flerårige arter.

 

 Vigtigt at huske

Brug aldrig beriget muld/Plantemuld til vilde blomster

  • Tilsæt aldrig gødning
  • Kombiner aldrig med kvælstoffikserende arter fx kløver, lupin og lucerne.

Til vores blomsterengsfrø