Dyrkning af franske anemoner

Sværhedsgrad: let øvet

Vi elsker at gøre blomsterdyrkning til noget alle kan være med til, men lige med franske anemoner vil vi være ærlige og sige at det godt kan drille lidt.  Vil du gerne prøve at dyrke blomster fra en knold, er franske anemoner dog lettere end ranunkler.

Det der kan drille ved dyrkning af franske anemoner er at de kan rådne.  Knoldene  kan let rådne, hvis de ligger for vådt, Derfor er det vigtigt at vælge en vokseplads hvor jorden er veldrænet.

Læggetidspunkt
Franske anemoner kan lægges i efteråret (oktober-november), det kan være krævende at få dem igennem den våde danske vinter. Derfor foretrækker mange at starte dem sidst på vinteren (marts-april). Blomstringen vil typisk være i maj-juni, men den vil afhænge af hvornår knoldene er lagt. Vi har eksperimenteret med forskellige læggetidspunkter og har fået blomster på knolde lagt fra oktober til juni. Så der er gode muligheder for at få blomster, nærmest uanset læggetidspunkt.

Opbevaring af knolde
De tørre knolden kan opbevares tørt men ikke for varmt, frem til de lægges. De kan sagtens lægge i  et  par måneder i et skab og vente på at det er tid til at komme i jorden. Først når de udsættes for fugt, vil de blive "vækket" af deres dvale.


Til snit eller i staudebedet?
Der er lidt forskel på dyrkningen, afhængig af om blomsterne dyrkes som snitblomst eller blot  skal pynte i havens bede.  I havens bede kan de lægges om efteråret på en  veldrænet vokseplads, hvor de vil komme igen år efter år og blomstre på ret korte stængler. Dyrkes franske anemoner til snit, opnås den bedste kvalitet snitblomst med  de længste stængler og det bedste vaseliv når temperaturen ikke er for varm på det tidspunkt hvor den blomstre. Derfor har læggetidspunktet betydning for kvaliteten af de blomster der kan høstes. Ønskes dyrkning til snitblomst lægges knoldene hver vinter/forår og tages op igen hver sommer. For igen at blive lagt næste vinter/forår. Fordi temperaturen og dermed timingen er afgørende for kvaliteten af blomsten.

Forspire eller lægge direkte?
De fleste anbefaler forspiring af anemoner - vores erfaring er at det går fint at springe forspiring over og lægge knoldene direkte i jorden. Enten uden iblødsætning, eller umiddelbart efter iblødsætning.

Forspiring får "vækket knoldene" og kan derfor give tidligere blomstrer, end hvis de lægges direkte i bedet. 

Vil du forspire dine anemoner, så vær ekstra opmærksom på ikke at overvande dem, da det ofte er i denne proces de rådner.

Dyrkningsvejledning uden forspiring

Vi har gode erfaringer med at lægge knoldene direkte i jorden uden forspiring. Vi lægger dem enten om efteråret (okt/nov) eller først på foråret (marts/april). 

Knoldene kan evt. opblødes i vand i 3-4 timer inden de lægges.  Læg knoldene  i jorden med øjnene opad, i omkring en centimeters dybde.

Vælg en vokseplads med veldrænet jord, en våd vinterjord er ikke godt. Der er en risiko for at knolden går til, hvis den ligger for koldt og vådt indtil den spirer. 

Vi dækker vores bed med  fiberdug vinteren over, for at skærme for den værste frost. Franske anemoner er mere hårdføre end man ofte gør dem til, både knold, blade og blomster tåler lidt frost, så længe de ikke står vådt.

Dyrkningsvejledning –Forspiring

1) Læg knoldene i vand i 3-4 timer. Skift gerne vand løbende.

2) Fyld en flad beholder med drænhuller i bunden med fugtig, ikke drivvåd,  ”Så og Prikle muld”. Det kan være en spirebakke i plast eller flamingo.  Stik knoldene ned i mulden så de dækkes, sørg for at få dem vendt rigtigt, med "øjet opad". Klap mulden let så der er godt kontakt med muld og knold.

3) stil knoldene til forspiring indendørs eller i drivhuset til de er spiret.  HER MÅ DER IKKE VANDES, eller kun vandes meget sparsomt. Det er lige her der er størst chance for at de rådner. Tjek til dem løbende og sorter evt. rådne knolde fra.

4) Plant de forspirede knolde ud på friland  når der er fine rødder og der begynder at ses grønne spirer.  Beskyt med fiberdug, hvis der loves frost, eller lav en tunnel over dem permanent indtil foråret bliver varmere.

Genbrug dine knolde

Når planterne er afblomstret sidst i juni, tages knoldene op, tørres og gemmes et tørt og ikke for varmt sted indtil næste sæson, hvor de igen kan lægges og give smukke blomster.

Det er muligt at eksperimentere med at lade dem lægge, i jorden året rundt hvilket kan gå godt, afhængig af hvor veldrænet en vokseplads de står på.

Se vores udvalg af franske anemoner