Jordlopper

Jordlopper

Endnu en superbandit vi skal se nærmere på.

Jordlopper er små, 3-4 mm store biller, der gnaver på blade og stængler af vores planter. I Danmark kendes ca. 90 arter af slægten Phyllotreta. Hvor art er knyttet til bestemte plantegrupper. Rapsjordlopper angriber raps og forskellige andre korsblomstrede fx alle vores kåltyper og radiser.

Jordlopper overvintrer under blade og kommer frem når jordtemperaturen er over 12-15 grader. De kan gøre stor skade på kimplanter og mindre planter ved at gnave i blade og stængler. De lever 10-12 uger og i den tid lægger hunnerne omkring 25 æg, der graves ned i jorden. Larverne lever på planterødderne, men larverne gør ikke den store skade mens de er små.

Larverne bliver til biller fra midten af august til slut september, og overvintrer til det følgende år.

Jordlopper er blevet et større problem i de senere år. Det skyldes dels varme og tørre periode i foråret og om sommeren.  Det i kombination med en øget dyrkning af raps i landbruget. Jordlopper er gode flyvere og sprede sig hurtigt til vores køkkenhaver og vores kålplanter. Bekæmpelse er desværre vanskelig.

Brug din nye viden om at jordloppeangreb af værst på kimplanter og unge planter. Det er smart at forspire sin kålplanter i frisk ”Så og Priklemuld” i drivhuset eller på beskyttet sted på friland med fiberdug over. Når planterne er kommet godt i gang med sin vækst og de kan udplantes på voksestedet, tager de ikke skade af lidt gnav i bladene fra jordlopper.

oprettet d. under Køkkenhave, Sygdomme og skadedyr, Drivhuset, SpireKlassen


Ingen kommentar(er)
Skriv din kommentar