Snart vinter i skærehaven

oprettet d. under Skærehave, Bier og Blomster, Covercrops

Snart vinter i skærehaven

En sommersæson har set sin ende i Spirekassens skærehave. Den første frost er endnu ikke nået til Orup her i slutningen af oktober 2023. Selvom det er tæt på vintertid, er der travlt i skærehaven.

Vi har besluttet os til at dyrke som meget det er muligt ud fra ’No Dig’ principperne i skærehaven.

Hvad betyder ’No Dig’? Ganske enkelt betyder det ”at lade jorden være i fred”.  Vend og bearbejd jorden mindst mulig eller slet ikke. Dyrk året rundt, undgå bar jord. Bar jord er usundjord, som nemt kommer ud af den naturlige balance.

Der er fire grundelementer i ’No Dig’                                      

·         Fred og ro

·         Altid levende rødder

·         Plantediversitet

·         Jorddække

Vi efterstræber at have rødder i jorden hele året, i alle bede. Ikke nødvendigvis en levende rod, men en rod. Ved ikke at fjerne gamle rødder, men lade dem forblive og nedbrydes naturligt i jorden bevares CO2 i jorden i stedet for det frigives til luften og atmosfæren. Levende rødder fra fx covercrops holder på næringsstoffer og jordstrukturen. Alt i alt er rødder levende eller døde gode for en hver jord.

Vi forsøger flere metoder

Vinteren er på vej og vi afprøver flere ting for at blive klogere på , hvad der virker for os i afgrænsede pallerammebede.

Nogle bede er sået til med covercrop, som skal vokse der hele vinteren. Bierne i oktobers lune dage lykkelig for de ekstra måltider de kan hente i blomsterne fra fx honningurt.

I andre bede har vi klippet sommerens blomster ned og fjernet afklippet. Planteroden får nu lov at blive i mulden gennem hele vinteren.

I de sidste bede har vi klippet blomsterne ned og ladet roden forblive i jorden. Afklippet har vi lagt som et dække over bedet. Jorddække holder på temperaturen og fugtigheden til glæde for mikrolivet.

HVORFOR er det så vigtigt?

Vi undgår udvaskning af gode og værdifulde næringsstoffer gennem vinteren.  Vi beholder og understøtter en jord fuld af biodiversitet og et robust mikro-og makroliv.

Til foråret når skærehaven skal bruges igen vil meget gamle plantedele være formuldet og vi kan forsigtigt rense overfalden af hvert bed og så og plante igen med stor respekt for naturens naturlige kredsløb.  Se vores covercrops


Ingen kommentar(er)
Skriv din kommentar