Humlesneglebælg som covercrop

Humlesneglebælg som covercrop

Humlesneglebælg, Medicago lupulina, er en énårig til flerårig, tidligt blomstrende art, som kan sås allerede fra marts måned. Hele så perioden er fra marts til start september. Den spirer og udvikler sig hurtigt med en urteagtig vækst. Væksten er let opret til krybende og den bliver ikke større end 10-40 cm. Den hurtige udvikling gør at den virker ukrudtsundertrykkende. Humlesneglebælg er glad for kalkrig jorde. Sneglebælg er en oplagt indikatorplante, idet planten udelukkende trives på kalkholdig jord. Vokser den dårligt, er det tegn på kalkmangel i jorden.

Sås den i det tidlige forår får man blomstring 12 til 14 uger efter altså fra maj.

TIP til Humlesneglebælg

  • Såning fra marts- juni: Her vil planten blomster og vil højst sandsynligt ikke overvintre
  • Såning omkring 1. juli: Planten vil overvintre
  • Såning i august:  Overvintring usikker
  • Hvis du synes vækst er for voldsom kan den slås med en almindelige græsslåmaskine.

Humlesneglebælg er udbredt over alt i Danmark, hvor den vokser på overdrev og i vejkanter. Den er ekstrem varme og tørketolerant, hvilket gør det velvalgt som covercrop.

Humlesneglebælg er forsynet med Knoldbakterier på rodnettet. Knoldbakterierne fikserer kvælstoffet fra luften, hvilket betyder at planten faktisk tilfører jorden og naboplanterne kvælstof når den dyrkes. Derfor er det ikke nødvendigt, at tilfører de store mængder gødning i løbet af vækstsæsonen til andre nytteplanter.

Bivenlig specielt til vilde bier

Humlesneglebælg har en god nektar- eller pollenforsyning, som især er god til honning - og vilde bier samt andre bestøvende insekter. Rigtig mange arter af vilde bier besøger humlesneglebælg.  

Rodnettet

Rodnettet holder godt på næringsstoffer, der ellers er i fare for at blive udvasket til åer og vandløb. I løbet af vinteren understøtter roden jordstrukturen. Køb økologiske fra af humlesneglebælg hos Spirekassen.

oprettet d. under Produkter, Covercrops


Ingen kommentar(er)
Skriv din kommentar