Bladets opbygning

Bladets opbygning

Er et blad ikke bare et blad? Næ, et blad er en ret kompliceret størrelse.  Alle planters blade er i princippet næsten ens opbygget, men var alligevel med meget stor variation. Det er grundlæggende fordi planter vokser rundt om på hele jorden i forskellige klimaforhold. Hver planteart har fuldstændig tilpasset deres overlevelse til det klima de vokser i.

Bladet gennemgås her ganske kort og forståeligt. Bladet er opbygget af en bladfod, der sidder fast på stænglen. Herefter kommer en bladstængel og bladstilk og en bladplade, hvor det meste af fotosyntesen (energiproduktion) foregår.

 

Plantens bladtyper

Der er en del forskellige bladtyper her nævnes de primære.

Kimblade er det første sæt blade der bryder op gennem jorden. Lidt populært kalder man det, babyblade 

Løvblade er ”Voksenblade” Løvblad, særlig type blad hos planter. Løvblade er normalt hovedansvarlige for plantens fotosyntese.

Højblade er placeret højt og kan være farvede, som fx hos julestjerne.

Blomsterblade inddeles efter deres placering, struktur og funktion og kan hedde: bægerblade, kronblade, støvblade og frugtblade. Alt sammen blade vi opfatter som blomsten.

 

Bladets opbygning

Bladet er opbygge af tre salgs væv, lige som menneskets hud.

Overfladevæv (overhud) grundvæv (bladkød) og ledningsvæv (bladnerver og plantens blodåre)

 

Den lille fabrik

På undersiden af bladet i planten overhud sidder der små spalteåbninger (stomata). Spalteåbningerne kan sammenlignes med vores muld og næse. Igennem spalteåbningerne kan kuldioxid komme ind i bladet og ilt ud. Omvendt indånder mennesket ilt og udånder Co2

I bladkødet sidder celler, der indeholder grønkorn, hvor fotosyntesen finder sted. I fotosyntesen opfanges solens stråler om omdanner den til energi, der bruges til plantevækst.

Ledningsstrenge afstiver bladet. Ledningsstrengene kan sammenlignes med vores blodårer og forbinder sig med andre ledningsstrenge nede i stænglen. Hver streng indeholder to typer ledningsvæv. En type transporterer vand til bladet. En enden type transporterer kulhydrater (Energi fra fotosyntesen) bort fra bladet og ud til resten af planten.

Christine, Gartner og jordbrugsteknolog

oprettet d. under SpireKlassen


Ingen kommentar(er)
Skriv din kommentar