Dyrk Covercrops!

Dyrk Covercrops!

Hvad er covercrops? Måske du ikke kender ordet ’Covercrops’ på dansk har vi flere navne; miljøplanter, dækafgrøde, grøngødning og meget andet. Begrebet covercrop har sin oprindelse i landbruget, men principperne kan nemt overføres til vores haver, køkkenhaver og højbede.

Grundtanken er, at vi bør se vores jord som en levende organisme, som skal passes på, ligesom planterne der gror i den. Vi skal også forsøge at bruge planter strategisk så de arbejder for os og mindsker vores arbejde med jordhåndtering, lugning og andet tidskrævende. Naturen kan gøre det hele for os.

Vores jord

  • Vi ved at i en teskefuld jord indeholder flere mikroorganismer end der er mennesker på jorden.
  • I en sund jord findes der ca. 2 kg. bakterier/m2 og 2 kg mikrosvampe/m2.

Èn af grundtankerne med covercrops er at bar jord ikke er en sund og naturlig jord.

I princippet er cocercrops dækplanter, som plantes til at dække jorden. Der er ikke nødvenligvis fokus blomstring eller høst. Dækafgrøder forbedrer jordstrukturen, jordfrugtbarhed, jordkvalitet, vandindholdet, nedsætter ukrudt, kontrollerer skadedyr, sygdomme, giver biologisk mangfoldighed, skaber mikrobiologisk balance og understøtter dyrelivet. Det er altså fokus på hele økosystemet.

Covercrops dyrkningsprincipperne er ikke nogen ny tanke. Principperne går helt tilbage fra Romerriget

(500 år f.kr fødsel)

Sammen med det moderne landbrug blev principperne droppet i takt med indførsel af monokulturer og sprøjtegifte. Nu er de heldigvis på vej tilbage.

Covercrops er din hjælper

Du lader covercrops arbejde for dig. Flere covercrops har et rodnet som kommer dybt ned i jordlagene og via rødder henter næringsstoffer op til dine nytteafgrøder.

Andre typer af covercrops er kvælstoffikserende og kan opsamle kvælstof for det omgivende miljø og berige jorden. På den måde skal du gøde mindre.

Flere covercrops er bivenlige og hjælper med bestøvning sidst på efteråret og i foråret. Du kan også bruge covercrops strategisk så de virker ukrudtshæmmende. Hvilket nedsætter dit praktiske arbejde til et minimum.

Covercrops hjælper din jord med at blive mere modstandsdygtigheden over for ekstreme vejrforhold fx ekstrem tørke og voldsomme regnperioder.  I tørkeperioder holdes fugtigheden længere i jorden. I voldsom regn er der bedre dræning og næringsstofferne udvaskes ikke til grundvandet men holdes i jorden. Samtidig holdes mikro- og makroliv stabilt.

oprettet d. under Bier og Blomster, Gødning, Covercrops


Ingen kommentar(er)
Skriv din kommentar