Biernes trusler

Biernes trusler

Biernes trusler

Bier og naturen har kendt hinanden i årtusinder. De har levet i fred og fordragelighed, men ikke længere.

Vi kender allerede til bestøvningsudfordringerne. Grunden er ens opdyrkede landbrugsjord og alt for lidt bivenlige blomster med høj biodiversitet, hvor bierne kan hente nektar og honning.

Desværre er dette kun én af de mange udfordringer vores bier møder i vores moderne effektive samfund. En kæmpe trussel for bierne er klimaforandringerne.

Skybrud

En anden trussel for de jordboende bier. Over 80 % af alle de vilde bier i Danmark er jordboende. Vores tiltagende varme sommer, er et problem. Med ekstrem varme følger voldsom intens regn skybrud og torden. Lidt som vi kender det for Sydeuropa. De store vandmængder på én gang truer de jordboende biers underjordiske boliger.  Boende oversvømmes, bliver fugtige. Det skaber udfordringer med bakterier og svampeangreb, der angriber afkommet og oplagre føde.

Temperaturen

Den globale temperatur øges år for år med forårslignede temperaturer i februar og lange sommerdage helt ind i oktober. Dette kan have massive konsekvenser frygter forskere på området.

De vildes biers udviklingshastighed og tidspunkt for klækning er ofte styret af temperaturen. Den øgede temperatur påvirker også blomsters udviklingshastighed. Vi ser en tidligere blomstring og en længere blomstring hos nogle arter.

Siden tidernes morgen har evolutionen gjort at bierne var på vingerne når blomsterne var fulde af nektar og pollen. Det frygtes at klimaforandringerne forskyder tilpasningen mellem bi og blomst.

Klimaforandringerne påvirker nemlig bier og blomster forskelligt. Vi vil nok se bierne som panisk leder efter fødekilder, uden at finde dem da blomstens cyklus pludselig er blevet en anden.

Vi fejrer biens dag den 20. maj. Spirekassen har en helt side kun med bestøvervenlige blomster. HER

oprettet d. under Bier og Blomster


Ingen kommentar(er)
Skriv din kommentar