Andet

Mere bivenlighed

Her i denne kategori finder du en del bivenlige blomsterløg. Hvis du vil plante bivenligt kan tidlig blomstring allerede fra februar være en helt afgørende faktor. De første vinterfriske bier er nemlig på vingerne her. De er både sulte og tørstige efter en hel vinter i hi. Specielt de vilde bier flyver ikke langt fra deres bo. Derfor kan din haves beplantning være helt afgørende for deres overlevelse.